تعریف مخترع :

برای تعریف مخترع نیاز داریم بدانیم که خلاقیت و اختراع به هم نزدیک اند. گفته شد که فرد خلاق، به دنبال راه و روش تازه برای حل مشکل است. اما او هنوز این راه و روش را پیدا نکرده است. ایجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع کسی است که روش یا محصولی را برای اولین بار تولید می کند. به عنوان مثال ، کسی که شیشه ای تولید کند که کثیف نشود و نیاز به شستن نداشته باشد، مخترع است.
یکی از بزرگترین مخترعان جهان ادیسون میباشد که با بیش هزار اختراع در در تاریخ جهان نامی ماندگار شده است همچنین ادیسون به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینان نیز شهره است  . در گذشته مخترع با کارآفرینی نیز رابطه مستقیم داشت در واقع مفهوم این دو واژه را یکسان می دانستند تا جایی که یکی از مکاتب اصلی کارافرینی توسط ژوزف شومپیتر واژه تخریب خلاق که توسط مخترعین یا همان کارافرینان که تعادل بازار بر هم می زنند عامل اصلی کارآفرینی معرفی کرد .

ولی در حال حاضر  و با توجه به رشد و سرعت روز افزون دانش و مهارت ها برای اینکه مخترعین و افراد با خلاقیت به توانند برای خود کسب وکاری راه اندازی کنند و به اصطلاح کارآفرینی کنند ، نیاز به مشاورین حرفه ای و با تجربه در این زمینه دارند تا با توجه به محدودیت منابع از جمله زمان و نقدینگی از هدر رفتن آن جلوگیری کنند و کسب وکار در زمان مناسب با حد الاقل هزینه های راه اندازی شود و زمینه برای کارآفرینی بیشتر فراهم گردد .

برای درک بهتر به مخترعین عزیز پیشنهاد می کنم مقاله چرا شما به مشاوره کسب وکار احتیاج دارید را مطالعه فرمایید .