تفاوت مدیران و کارفرآینان :

برای درک بهتر موضوع ابتدا این دو واژه مدیر و کارآفرین را به اختصار تعریف می کنیم :

مدیر و مدیریت :

وظایف یک مدیر سازماندهی و هماهنگی فعالیت های یک کسب و کار برای دستیابی به اهداف مشخص شده.
بنا به تعریف پیتر دراکر (۱۹۰۹-۲۰۰۵)، وظیفه اصلی مدیریت شامل بازاریابی و نوآوری است. دانش مدیریت مدرن از مطالعه قرن شانزدهم در مورد  بهره وری کم و شکست برخی از بنگاهها، که توسط دولت Sir Thomas More (1478-1535) انجام شده است، حاصل می شود. مدیریت شامل توابع متصل کردن ایجاد سیاست های شرکتی و سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و هدایت منابع سازمان است تا به اهداف آن کسب و کار دست یابند.

کارآفرین :

کسی که ابتکار عمل را با سازماندهی یک سرمایه گذاری به نفع یک فرصت انجام می دهد و به عنوان تصمیم گیرنده تصمیم می گیرد که چگونه و چه مقدار از یک محصول یا خدمات تولید شود. یک کارآفرین ریسک سرمایه را به عنوان یک ریسک پذیرفته و فعالیت های تجاری را کنترل می کند. کارآفرین معمولا مالک یک فرد، یک شریک یا کسی است که اکثریت سهام را در یک سرمایه گذاری مجزا دارد.

به گفته جوزف آلوئیس شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۸۳)، اقتصاددان، کارآفرینان لزوما به سود با انگیزه نیستند بلکه آن را به عنوان یک استاندارد برای سنجش دستاورد یا موفقیت در نظر می گیرند. مشخصات کارآفرینان از دیدگاه شومپیتر :

  • تا حد زیادی اعتماد به نفس،
  • تلاش برای تمایز از طریق تعالی،
  • بسیار خوش بین هستند (در غیر این صورت هیچ کاری انجام نمی شود)،
  • و همیشه از چالش های ریسک متوسط رنج می برد (نه خیلی آسان و نه ویرانگر).
کارآفرین ها مدیران
کارآفرین بیشتر نگاهشان به آینده است مدیر بیشتر نگاهشان به گذشته است
کارآفرین طالب تغییرند (یک خانه می سازند و

بلافاصله برای خانه بعدی برنامه ریزی

می کنند)

مدیران طالب ثباتند (یک خانه می سازند و

می خواهند تا ابد در آن زندگی کنند)

کارآفرین بیشتر به فرصتها می اندیشند تا تهدیدات مدیر بیشتر به تهدیدات می اندیشند تا فرصتها
کارآفرین در پی تغییرات و بهبود ساختارشکنانه

هستند

مدیر در پی تغییرات و بهبود تدریجی هستند