چگونه با تمرین درک، مدیر بهتری باشیم:

درک دیگران چیزی بیشتر از برخورد مؤدبانه است، یکی از نکاتی که مشاوران کسب وکار در مشاوره کسب و کار به آن اشاره می کنند درک کارکنان است، رفتارهایی مثل “نگه داشتن درب”، بیان عباراتی مانند “لطفا”، “ممنونم”، “ببخشید” و … به معنای درک دیگران نیستند.

درک، ملاحظه دیگران و توجه به آنها است که کلید افزایش اعتماد بینابینی و رهبری بهتر کارکنان است.

خانم مری اش می‌گوید: “همه انسان‌ها گردنبندی نامرئی به گردن دارند که روی آن نوشته شده است، کاری کنید که احساس کنم آدم مهمی هستم.”

در اینجا چندین تمرین برای بالا بردن درک متقابل از پرسنل برای شما فراهم کردم:

startup1

تمرین ۱ – کارکنانتان را بشناسید.

بدیهی است هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص یک نفر داشته باشید، فرصت بیشتری برای درک او خواهید داشت.

  • با ذخیره کردن زمان تولد کارکنان و زمان ورود آنها به شرکت شروع کنید.
  • سپس، هر اطلاعی را که از او و اعضای خانواده‌اش و همچنین، علائق و سرگرمی هایش بدست می‌آورید، ذخیره کنید.

تمرین ۲ – بازخور آخر هفته

به صورت یک هفته در میان، یک صبحانه یا ناهار کاری با کارکنان داشته باشید.

  • هدف از این جلسات این است که کارکنان نگرانی‌ها، افکار و ایده‌هایشان را مطرح کنند.
  • در مقابل، شما بعنوان یک مدیر به حرفهای آنها گوش دهید، سؤال بپرسید و نکات را یادداشت کنید و در خصوص اقدامات انجام شده به کارکنان فیدبک بدهید.

تمرین ۳ – ملاقات حضوری انفرادی

از طریق کانالهای ارتباطی مختلف به کارکنان بگویید که علاقمند هستید با تک تک آنها حدود سی دقیقه صحبت داشته باشید و نگرانی‌ها و مشکلات آن‌ها را بشنوید.

  • در طول جلسه فقط گوش کنید، سؤال بپرسید و چیزهایی را که شنیده‌اید، تکرار کنید که نشان بدهید دغدغه‌های آن‌ها را کاملا فهمیده‌اید.

تمرین ۴ – روزهای خاص را جشن بگیرید.

در تقویم خودتان روز تولد کارکنان و سالگرد وقایع مهم را یادداشت کنید و با یک کارت پستال یا نوشته شخصی نشان دهید که آن‌ها را به یاد دارید.

تمرین ۵ – استراحت آخر هفته

این را به یک سیاست در سازمان تبدیل کنید که هیچ کسی نباید بعد از ظهر روز چهارشنبه جلسه‌ای تنظیم کند.

تمرین ۶ – برنامه نوشیدنی گرم

هر چند وقت یکبار سراغ یکی از کارکنانتان بروید و بگویید که می‌خواهید به نوشیدنی گرم دعوتش کنید و از او بخواهید سفارش دهد که چه می‌نوشد؛ این نوشیدنی به حساب شما خواهد بود.

نتیجه اینکه برای ایجاد مخزن معنا مشترک که لازمه درک است شما باید راهی برای گفتگو سالم ایجاد کنید که نشانه همدلی و شناخت کامل است با پرسنل داشته باشید و این گفتگو باید با برنامه و هدفمند باشد.

چگونه با تمرین درک مدیر بهتری باشیم

درک دیگران چیزی بیشتر از برخورد مؤدبانه است، رفتارهایی مثل “نگه داشتن درب”، بیان عباراتی مانند “لطفا”، “ممنونم”، “ببخشید” و … به معنای درک دیگران نیستند.

درک، ملاحظه دیگران و توجه به آنها است کلید افزایش اعتماد و رهبری بهتر کارکنان است.

خانم مری اش می‌گوید: “همه انسان‌ها گردنبندی نامرئی به گردن دارند که روی آن نوشته شده است، کاری کنید که احساس کنم آدم مهمی هستم.”

در اینجا چندین تمرین برای بالا بردن درک متقابل از پرسنل برای شما فراهم کردم:

تمرین ۱ – کارکنانتان را بشناسید.

بدیهی است هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص یک نفر داشته باشید، فرصت بیشتری برای درک او خواهید داشت.

  • با ذخیره کردن زمان تولد کارکنان و زمان ورود آنها به شرکت شروع کنید.
  • سپس، هر اطلاعی را که از او و اعضای خانواده‌اش و همچنین، علائق و سرگرمی هایش بدست می‌آورید، ذخیره کنید.

تمرین ۲ – بازخور آخر هفته

به صورت یک هفته در میان، یک صبحانه یا ناهار کاری با کارکنان داشته باشید.

  • هدف از این جلسات این است که کارکنان نگرانی‌ها، افکار و ایده‌هایشان را مطرح کنند.
  • در مقابل، شما بعنوان یک مدیر به حرفهای آنها گوش دهید، سؤال بپرسید و نکات را یادداشت کنید و در خصوص اقدامات انجام شده به کارکنان فیدبک بدهید.

تمرین ۳ – ملاقات حضوری انفرادی

از طریق کانالهای ارتباطی مختلف به کارکنان بگویید که علاقمند هستید با تک تک آنها حدود سی دقیقه صحبت داشته باشید و نگرانی‌ها و مشکلات آن‌ها را بشنوید.

  • در طول جلسه فقط گوش کنید، سؤال بپرسید و چیزهایی را که شنیده‌اید، تکرار کنید که نشان بدهید دغدغه‌های آن‌ها را کاملا فهمیده‌اید.

تمرین ۴ – روزهای خاص را جشن بگیرید.

در تقویم خودتان روز تولد کارکنان و سالگرد وقایع مهم را یادداشت کنید و با یک کارت پستال یا نوشته شخصی نشان دهید که آن‌ها را به یاد دارید.

تمرین ۵ – استراحت آخر هفته

این را به یک سیاست در سازمان تبدیل کنید که هیچ کسی نباید بعد از ظهر روز چهارشنبه جلسه‌ای تنظیم کند.

تمرین ۶ – برنامه نوشیدنی گرم

هر چند وقت یکبار سراغ یکی از کارکنانتان بروید و بگویید که می‌خواهید به نوشیدنی گرم دعوتش کنید و از او بخواهید سفارش دهد که چه می‌نوشد؛ این نوشیدنی به حساب شما خواهد بود.

نتیجه اینکه برای ایجاد مخزن معنا مشترک که لازمه درک است شما باید راهی برای گفتگو سالم ایجاد کنید که نشانه همدلی و شناخت کامل است با پرسنل داشته باشید و این گفتگو باید با برنامه و هدفمند باشد.