انواع سیستمهای اطلاعاتی در کسب وکار ها :

  • سیستمهای اطلاعاتی به عنوان محصول و مبنای کسب وکار
  • اطلاعات به عنوان محصول و مبنای کسب و کار
  • سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان استراتژی و هدف
  • سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز و تسهیل کننده

سیستمهای اطلاعاتی مختلف در درون سازمان :

سیستمهای پشتیبان مدیریت عالیESS : برای مدیران استراتژیک 

سیستمهای پشتیبان تصمیم DSS : برای مدیران میانی

سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS : برای مدیران میانی 

سیستمهای پردازش تراکنش TPS : برای مدیران عملیاتی مانند سیستمهای تولید و حسابداری

تعریف سیستم های اطلاعاتی :

سیستم اطلاعاتی یا سامانه اطلاعاتی یک پایگاه داده برای ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل نتایج گزارش‌هایی است که به‌طور منظم درحال انجام است. به این دلیل سیستم‌های اطلاعاتی نه تنها به عنوان یک پایگاه داده، نرم‌افزار و سخت افزار بلکه به عنوان یک سیستم بزرگتر که به کمک و بهره‌گیری ازآن می‌توان مدیریت تمام امور دستی و دستگاهی و تفسیر سیستم‌های ارتباطی را به راحتی انجام داد، مطرح می‌شوند.

با این حال، این اصطلاح در معنای وسیع تر به هر وسیله‌ای که باعث برقراری ارتباط علمی بین افراد (به‌طور مثال از طریق ارتباط کلامی، سیستم‌های پانچ کارت و سیستم‌های تصادفی نوری ساده) می‌شود، اطلاق می‌شود. همچنین گاهی اوقات تنها برای اشاره به نرم‌افزار مورد استفاده برای اجرای یک پایگاه داده کامپیوتری یا برای اشاره به یک سیستم کامپیوتری استفاده می‌گردد. مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی، برای مطالعه علمی، دقیق و واقعی شبکه‌های متشکل از سخت‌افزار و نرم‌افزار، که مردم و سازمان‌ها برای جمع‌آوری، فرایند ایجاد و توزیع اطلاعات از آن‌ها استفاده می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف هر سیستم ارتباطی حمایت از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری و در معنای وسیع تر کاهش مدت استفاده می‌باشد؛ که می‌توان به فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که یک سازمان، یا تکنولوژی که مردم در حمایت از فرایندهای کسب و کار انجام می‌دهند، اشاره کرد.