تاثیر نوسانات قیمت ارز بر کسب وکارهای کوچک و متوسط در سال ۹۷:

با شدت گیری نوسانات ارزی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ در ایران بیشتر SME’S یا همان کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران دچار مشکلات متعددی کرده است. در این مقاله سعی به بررسی این مشکلات در سه گروه اصلی و معرفی راهکارهای برای کاهش این تاثیرات بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط را داریم :

۱.کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر آن برروی  کسب وکارهای کوچک و متوسط:

هم زمان با کاهش ارزش پول ملی به طور طبیعی توان خرید مردم نیز کاهش پیدا می کند، در سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی ترس ناشی از کاهش توان خرید سبب می شود تقاضا بیشتر به سوی کالاهای ضروری رفته و سبد کالاهای غیر ضروری و کسب وکارهای مربوط به آن دچار تشدید کاهش تمایل وتقاضا می شوند، پیشنهاد کلی برای این قبیل کسب وکارها کاهش سریع تر هزینه سربار و هزینه جاری تمرکز برروی محصولاتی که در ماتریس گروه بوستن همه دارای جذابیت بیشتر وهم دارای نرخ رشد مناسبی هستن برای تولید باشد. از سوی سعی در تولید محصولات پس از فروش قطعی باشد تا از هزینه های ناشی برای نگهداری کاسته شود.

۲. کاهش فروش در نتیجه کاهش نقدینگی همزمان با رشد هزینه اولیه ( مواد خام ) و تاثیر آن بر  کسب وکارهای کوچک و متوسط:

با توجه به اینکه با کاهش ارزش پول ملی به طور طبیعی حجم تقاضا و خرید برای تمامی کالاها کاهش می یابد، از سوی بیشتر کسب وکار های تولیدی با افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات به طور همزمان روبه رو می شوند. و کسب وکارهای تجاری نیز دچار ریسک بالا فروش به قیمت نامناسب ویا پایین تر از قیمت واقعی روبه رو هستند زیرا که تمامی یا بهتر است بگویم حجم بالای از معاملات تجاری در ایران بصورت چکی و مدت دو یا سه ماهه میباشد که ریسک افزایش قیمت در این مدت و کاهش سود و یا حتی ضرر بیشترین تهدید برای کسب وکار های تجاری می باشد . در این شرایط برای کسب وکار های تجاری توصیه می شود مواد اولیه خود برای چند ماه خریداری کرده و از سوی دیگر به بازاریابی برای فروش نقدی و خارجی اقدام کنند. برای کسب وکار تجاری نیز توصیه می شود فروش را بصورت کاملا نقدی انجام شود و پیش اقدام به فروش شرایط برای خرید مجدد مورد بررسی قرار گیرد .

۳.  رکود حاصل از ترس نابه سامانی در قدرت خرید :

در شرایط افت ارزش پول ملی  کسب وکارهای کوچک و متوسط دچار انتظار تورمی میشوند و توان فعالیت را از  کسب وکارهای کوچک و متوسط صلب میشود و تصمیمی گیری در تمامی حوزه ها برای مدیران پیچیده و دشوار است، تصمیماتی از قبیل قیمت فروش زمان خرید و غیره که در شرایط عادی تصمیماتی ساده و منطقی به نظر می رسیدند در این شرایط بسیار پیچیده و دشوار برای مدیران تبدیل می شود، نتیجه این شرایط و کاهش قدرت یک رکود بزرگ در بازار است. توصیه این است که در این شرایط به هیچ عنوان فعالیت عمومی  کسب وکارهای کوچک و متوسط مختل نشود وسعی در تولید و فروش حداقلی باشد تا نه تنها مشتریان وفادار به سمت رقبا روند و نیز تیم های کاری از عادت خارج شوند در عین حال توصیه می شود هر چه بیشتر از هزینه اضافی کاسته و بر درآمدهای جزئی توجه شود. نکته کلیدی برای  کسب وکارهای کوچک و متوسط این است که کسب وکار های در بازار بعد از رکود در جایگاه مناسب قرار دارند که در شرایط رکود در بازار حضور داشته باشند.

نتیجه گیری کلی برای  کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط فعلی :

  1. هزینه های جاری مورد ارزیابی قرار گیرد.
  2. هزینه های غیر ضروری حذف شود .
  3. برای  کسب وکارهای کوچک و متوسط تولیدی موجودی انبار مواد اولیه برای چندین ماه تامین گردد.
  4. واحد های تولیدی در  کسب وکارهای کوچک و متوسط که جذابیت بازار کم و رشد پایین هستند تعطیل و برروی واحد با سود بالا و رشد بالا تمرکز شود .
  5. کاهش فعالیت منطقی در دستور قرار گیرد وبه هیچ عنوان فعالیت قطع نگردد .
  6. تولید چابک مورد نظر باشد بدین معنی سعی در تولید بعد از فروش باشد .
  7. بازاریابی برای درآمدهای ارزی هدف تیم بازاریابی قرار گیرد .
  8. مبنای حسابداری و سود از ارز رایج به ارزهای بین المللی مانند دلار و یورو تغییر یابد .