BATNA  چیست ؟

در نظریه مذاکرات Negotiation ،بهترین جایگزین برای یک توافقنامه در مذاکره یا BATNA :

(best alternative to a negotiated AGREEMENT)،

گزینه ای است که معمولا در شرایط فعلی موجود است  ، که طرفین  می تواند در صورت شکست مذاکرات و توافق نهایی به دست آورند.

به بیان دیگه گزینه آلترنیتیو BATNA بهترین انتخاب در صورت شکست یک مذاکره می باشد. 

از آن جهت در مذاکره مهم است که شما یا دانستن بهترین جایگزین برای شکست مذاکره شما می توانید از موضع بهتری برخوردار باشید

و یکی از الزامات برای شرکت در مذاکرات دانستن جایگزین مذاکره می باشد و در تئوری مذاکره توصیه می شود . بهترین انتخاب جایگزین مذاکره کمک می کند تا کمتر امتیاز دهید، با اعتماد به نفس بیشتری پشت میز مذاکره بنشینید، در مقابل مذاکرات رقابتی بیاستید. بهتر است که به هیچ عنوان بهترین انتخاب جایگزین مذاکره ی خود را برای طرف مقابل روشن و مشخص نکنید، چرا که طرف مقابل را در موضع قدرت قرار می دهید .

BATNA

BATNA

WANAT چیست ؟

در نظریه مذاکرات Negotiation ، بدترین جایگزین برای توافقنانه در مذاکره یا The worst alternative to a negotiated agreement را   WANTA  می گویند که آن هم بسیار مهم است .

اهمیت این دو واژه این است که شما با دانستن این دو در هنگام معامله و مذاکره Negotiation  که اساس هر کسب وکار است بهترین و بدترین شرایط در صورت عدم توافق می دانید و با دید بهتری اقدام قبول یا رد توافقنامه می کنید در صورت نداستن این دو این شما را ریسک بالای از خطا در توافق یا عدم توافق تهدید می کند .

مثلا فرض کنید شما به دنبال شغل جدیدی هستید و در یک مذاکره شغلی می دانید بهترین گزینه در شرایط عدم توافق این است که شما شغل فعلی خودتون از دست نمی دهید خوب با دانستن این مورد شما با قدرت و دقت بالاتری پیشنهادات موجود در مذاکره را بررسی می کنید .

در اینجا به شما پیشنهاد می کنم  برای درک بهتر دو مقاله ZOPA l و Negotiation رانیز مطالعه فرمایید .