نقش محتوا و بازاریابی محتوا برای هیچ کسب وکاری پوشیده نیست و همان طور که در مقاله چرخه محتوا برگرفته از نظرات جناب عادل طالبی توضیح دادم راهکار منطقی برای تولید محتوا به خصوص برای استارتاپ ها و کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s) استفاده از مفهوم چرخه محتوا و مراحل آن است در این مقاله سعی در روشن کردن هر چه بیشتر روند مناسب برای تولید محتوا موثر برای کسب وکار های کوچک و متوسط و نحوه بکار گیری چرخه محتوا برای بهبود این روند داریم.

  • باتوجه به مفهوم چرخه محتوا پیشنهاد میشه که تمامی کسب وکار ها برای ورود به دنیای Digital-Marketing و بازاریابی محتوا ابتدا از  content curation استفاده شود بدین معنی در این مرحله فقط محتوا کپی رایت شود و تولید محتوا صورت نگیرید، نکته کلیدی در این مرحله این است برای جهت کپی رایت مناسب مطالب باید استراتژی داشته باشیم.

برای تعیین این استراتژی باید چند چیز کاملا مشخص باشه :

  1. موضوع که اطلاعات براساس آن جمع آوری و کپی رایت می شود.( چقدر جذابیت دارد )
  2. مخاطب یا Market target در اینجا لازم است بدانیم یا این تجمیع اطلاعات برای مخاطب چقدر مفید خواهد بود .
  3. خلاصه بودن و در عین حال جامع بودن .

بعد از مشخص کردن این مراحل با یکی از روشها اقتباس، تجمیع ، ترکیب محتوا ی جذاب برای مشتریان خود تهیه می کنیم. هرچه استراتژی مورد نظر دقیق تر طراحی شده باشه موفقیت کسب وکار ها در این مرحله بیشتر خواهد بود.

حالا چطور شروع کنیم : . برای این کار باید مجموعه‌ای از محتواها را جمع‌آوری کنید که می دانید برای بازار هدف شما جذاب است در مرحله بعدی سعی کنید در حد ممکن محتوا را کامل و خلاصه و گویا نکات اصلی انتخاب کنید . در نظر داشته باشید برای جلوگیری از جریمه شدن توسط الگوریتم های گوگل منابع را در محتوا مشخص کنید . در مرحله بعدی با توجه به شناخت بازار هدف سعی در ارائه محتوا به شکلی مناسب تر برای مخاطبان کنیم مثلا اگر جامعه هدف تمایل به دیدن کلیپ به جای خواندن مقلات هستند کلیپهای با همان محتوا تولید کنیم . در مرحله دوم با توجه بازار هدف و موضوع media  مناسب برای عرضه را مشخص کنیم مثلا برای بازار هدف تحصیکرده و تخصصی و موضوع محتوا مدرن بهتر است از شبکه اجتماعی Linkdin استفاده شود. و انتها سعی لینک سازی برای محتواهای مرتبط انجام گیرد .

  • باز با توجه به مدل مفهومی چرخه محتوا در مرحله دوم به کسب وکارها توصیه میشه از Content Productionبهره ببرند. بدین معنی که وقتی کسب وکار با content curation مخاطب بدست آوردن ، خود این مخاطبان به شما مسیر درست برای تولید محتوا می دهند کسب وکار های کوچک و متوسط در این مرحله می توانند از هزینه برای ایجاد واحد خلق محتوا پرهیز کنند و با کمی دقت  Content Production کنند و با دانش موجود در مجموعه  در مورد محتوای که قبلا موجود بوده یک محتوا جدید تولید کنند دراین قبیل محتوا ممکن است قسمتهای از محتوا های قبلا تولید شده موجود باشد ولی قسمت عمده آن توسط کسب وکار  تولید می شود.

در اینجا باید  توجه کرد که  از تمام ظرفیت موجود در کسب وکار باید استفاده شامل تجربیات پیشین ، دانش صنفی ، دانش پرسنل و نتایج جدید از بکار گیری روشهای مرسوم همه اینها می توانند مبنای برای تولید محتوا که قبلا موجود بوده به روشی جدید باشد.

در ادامه با تاکید بر پیروی از مسیر که مخاطبان و مشتریان به شما نشان می دهند و با اطمینان بیشتر می توانید برای خود شروع به تولیذ محتوا به پردازید.

نتیجه گیری :

بطور خلاصه میتوان گفت  برای کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s)  پیروی از این مدل مفهومی چرخه محتوا می تواند فواید زیر را داشته باشد :

  1. صرفه جویی قابل توجه در هزینه خلق محتوا کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s)
  2. کاهش زمان ورود به بازار ، بازاریابی محتوا و از دست ندان فرصت برای کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s)
  3. انتخاب مسیر صحیح و بهینه برای بازاریابی محتوا و تولید محتوا برای کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s)
  4. کاهش رسیک ناشی از عدم تاثیر محتوای تولید شده و نداشتن مخاطب و در نهایت بهره وری برای کسب وکار های کوچک و متوسط( SME’s)