هدف GEM چیست؟

برنامه تحقیقات دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) یک ارزیابی سالیانه از سطح ملی فعالیتهای کارآفرینی است. یک کار مشترک از مدرسه کسب و کار لندن و دانشکده بابسون که در سال ۱۹۹۹ با ۱۰ کشور شروع شد و در سال ۲۰۰۰ به ۲۱ کشور و در سال ۲۰۰۱ به ۲۹ کشور و درسال ۲۰۰۲ به ۳۷ کشور و درسال ۲۰۰۶ به ۳۹ کشور ارتقا یافت. برنامه تحقیق بر مبنای ارزیابی هماهنگ از سطح فعالیتهای کارآفرینی و ایجاد کسب وکار ملی همه کشورهای شرکت کننده است که این برنامه شامل جستجوی نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد ملی است.  

دیدبان جهانی فعالیتهای کارآفرینی GEM

GEM

آنچه که در این تحقیقات جالب است مقایسه جهانی کشورها از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینانه است. بیشتر از ۱۲۰ محقق در پروژه GEM فعال هستند. محققانی که دارای نام کاربری و کلمه عبور هستند به برنامه مصاحبه‌ها، رویه جمع‌آوری داده و دیگر جزییات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک دسترسی دارند. مهمترین هدف GEM تشریح رابطه ی بین رشد اقتصادی کشور ها و کارآفرینی است که جهت رسیدن به آن پاسخ به سه سؤال ضروری است:

تا چه میزان سطح فعالیت های کارآفرینانه بین کشور های مختلف متفاوت است؟

آیا فعالیت های کارآفرینانه منجر به رشد اقتصاد و دارایی های ملی می شود؟

چه چیزی سبب می شود که کشوری کارآفرین شود؟ چه عواملی سبب افزایش یا کاهش فعالیت های کارآفرینانه می شوند؟

در سال ۲۰۰۷ (۱۸ مهر ۱۳۸۶) ، با پیوستن ایران، تعداد کشورهای عضو GEM به ۴۷ کشور افزایش یافت. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران متولی اجرایی برنامه پژوهشی GEM در ایران می باشد. 

اهداف GEM

دیده‌بان جهانی کارآفرینی، بزرگترین و بهترین مجمع دانشگاهی در سطح جهان است که درصد گردآوری، ارزیابی و عرضه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه کشورهای عضو است. به طور کلی اهداف برنامه‌ی پژوهشی GEM عبارتست:

۱.     سنجش و ترازیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای عضو

۲.     کشف رابطه‌ی نظامند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی

۳.     شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای سطح ملی فعالیت کارآفرینانه

 اهداف برنامه‌های جدید پژوهشی GEM، عبارتند از: مقایسه‌های جهانی، گزارش‌های ملی و گزارشات موضوع‌های ویژه (تحقیقاتی) بر مبنای گردآوری دوره ای اطلاعات سالانه در کشورها هستند. بیش از ۱۲۰ پژوهشگر از سراسر جهان در پروژه‌ی GEM فعالانه مشارکت دارند.

در سال ۲۰۰۵، تیم‌های ملی کشورهای عضو، کالج بابسون و دانشکده کسب‌وکار لندن، انجمن مستقل و غیر انتفاعی تحت عنوان انجمن پژوهش کارآفرینی جهانی (GERA) به منظور سرپرستی فعالیت‌های GEM ، تأسیس کردند.

تیم‌های ملی GEM

ساختار منحصر به فرد این کنسرسیوم  به گونه‌ای است که تیم‌های ملی، منبع کلیدی پژوهش و انجمن GEM میباشند. تیم‌های ملی در دانشگاه‌ها فعال هستند.این تیم‌ها مسئول انجام امور زیر هستند:

  1.  هدایت (انجام) نظر سنجی از جمعیت بزرگسال (۶۴-۱۸ سال)
  2. هدایت (انجام) نظر سنجی از خبرگان ملی
  3. تدوین گزارش ملی سالانه
  4.  ایجاد تصویر و شهرت خوب برای پروژه در کشور‌های خود

خلاصه ی اساسنامه GEM

دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) ، در سال ۱۹۹۹ با مشارکت ۹ کشور تاسیس گردیده است. در سال ۲۰۰۵، تیم های ملی کشورهای عضو، دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن، به منظور سرپرستی فعالیت های GEM، انجمن پژوهش جهانی کارآفرینی (GERA) را به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی تاسیس کردند. در حال حاضر این انجمن، صاحب نام تجاری GEM   می باشد.